Hoe lang duurt een royement bij jullie? Ontvang ik een bevestiging? - royement.nl
Hoe lang duurt een royement bij jullie? Ontvang ik een bevestiging?

Hoe lang duurt een royement bij jullie? Ontvang ik een bevestiging?

Summary:

Het doorhalen van een hypotheek kan snel geregeld zijn, binnen een paar weken. Dit is afhankelijk van hoe snel je de informatie doorgeeft, of alles klopt en wanneer de bank reageert.

Hoe lang duurt het doorhalen van de hypotheek?

Het doorhalen van een hypotheek kan snel geregeld zijn, binnen een paar weken. Dit is afhankelijk van hoe snel je de informatie doorgeeft, of alles klopt en wanneer de bank reageert.

Hoe lang duurt het?

hoe lang duurt het

Hoe lang het doorhalen van een hypotheek duurt is afhankelijk van een aantal punten. Ten eerste van hoe snel jij alle gegevens hebt verzameld en aan ons hebt doorgestuurd. Lees hier welke documenten je nodig hebt voor het royement. Ten tweede is het afhankelijk van hoe snel de bank reageert. De bank moet formeel toestemming geven voor de doorhaling. De bank zal jouw gegevens controleren en kijken of de hypotheek inderdaad volledig is afgelost. Als dit klopt stuurt de bank een volmacht naar de notaris. De notaris kan met deze volmacht de hypotheek doorhalen bij het Kadaster. Dit kan binnen enkele weken geregeld zijn.

De notaris verzamelt meerdere royementen en voegt deze samen in één akte, de royementsakte. Hiermee bespaar jij kosten. Per akte is er een wettelijke toeslag. Die brengen wij niet in rekening, omdat we een akte met diverse royementen opstellen. De notaris stuurt de royementsakte naar het Kadaster. Daar zal de hypotheek worden uitgeschreven.

Wat kan er mis gaan?

De banken verwerken de definitieve aflossingen soms per periode. Dat wil zeggen dat het soms een paar weken kan duren voor de administratie van de bank is bijgewerkt. Vragen wij te vroeg om toestemming, dan kan de bank die nog niet afgeven.

In uitzonderingen zijn er ook andere administratieve redenen waarom de bank een dossier niet kan terugvinden. Wij zitten er bovenop. In ons administratieve systeem gaan we na twee weken de bank aanmanen als we geen reactie hebben ontvangen.

Bevestiging van royement

Zodra de hypotheek is uitgeschreven ontvang je een bevestiging hiervan. De notaris stuurt jou digitaal een bevestiging. Daarmee staat vast dat het royement goed is uitgevoerd.

Je ontvangt geen kopie van de royementsakte. Dat is omdat hier meerdere royementen opstaan, dit is een verzamelakte. Formeel gezien ben jij ook geen partij bij het royement, maar de bank. De digitale bevestiging van de notaris is voldoende.

Wil je zelf nog controleren of de hypotheek is doorgehaald? Dat kan via de website van het Kadaster. Daar staat dan dat er geen hypotheek meer staat genoteerd op het betreffende adres.