Hypotheek loopt niet bij bank - royement.nl
Hypotheek loopt niet bij bank

Hypotheek loopt niet bij bank

Summary:

Mijn hypotheek loopt niet bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Kan ik alsnog een aanvraag indienen?
Ja, als de hypotheek liep bij jouw eigen BV of een bevriende BV kunnen wij hem ook royeren. Liep de hypotheek bij een particulier of gaat het om een royement van een schip of woonboot? Dan kunnen wij de hypotheek helaas (nog) niet doorhalen.

Mijn hypotheek loopt niet bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Kan ik alsnog een aanvraag indienen?

Ja, als de hypotheek liep bij jouw eigen BV of een bevriende BV kunnen wij hem ook royeren. Liep de hypotheek bij een particulier of gaat het om een royement van een schip of woonboot? Dan kunnen wij de hypotheek helaas (nog) niet doorhalen.

Hypotheek niet bij een bank

Veel hypotheken lopen via de bank of een verzekeringsmaatschappij. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Loopt jouw hypotheek niet bij een bank of verzekeringsmaatschappij? Ook dan kunnen wij hem in bepaalde gevallen voor jou doorhalen. Dat kan als de hypotheek loopt bij jouw BV of een bevriende BV. Het is iets meer werk. We moeten namelijk uitzoeken wie formeel mag tekenen namens de BV. Daarvoor hebben wij een uittreksel uit het handelsregister nodig. Daarop staat wie tekenbevoegd is namens de besloten vennootschap. Dit is altijd een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Diegene moet dan bevestigen dat de hypotheek is afgelost en hiervoor tekenen.

Voor hypotheken die bij een bank liepen hebben wij alles geautomatiseerd. Daarom kan zo’n hypotheek veel sneller worden doorgehaald. Wij moeten ook betalen voor de kosten om het handelsregister te raadplegen en we moeten de documenten beoordelen. Daarom is dit royement iets duurder.

Hypotheek bij werkgever

Soms loopt een hypotheek bij een (voormalige) werkgever. Ook als die is afgelost kunnen wij het royement regelen. Het is dan wel soms lastig om de juiste bevoegde persoon te vinden. Bijvoorbeeld omdat de gemeente de hypotheek heeft verstrekt. Dan kan het lastig zijn om de juiste persoon te vinden. Beschik je over een brief van die werkgever, waarin staat wie de bevoegde persoon is? Dan ontvangen wij die graag. Het royement is dan sneller geregeld.

Hypotheek bij particulier

Loopt jouw hypotheek bij een particulier, zoals een vriend of familielid die wel wilde optreden als bank? Dan kunnen wij de hypotheek helaas niet doorhalen voor het vaste tarief. Dat is omdat er dan meer controles moeten plaatsvinden en gegevens gecontroleerd moeten worden. Daar zijn onze systemen (nog) niet voor geschikt.

bank

Jij hebt bijvoorbeeld een hypotheek afgesloten bij een rijk familielid. Als deze hypotheek is afgelost en je wilt deze doorhalen, moeten de gegevens van dat familielid worden gecontroleerd. Is dat familielid getrouwd, is dat in gemeenschap van goederen of juist niet? Hoe was dat toen de hypotheek werd opgesteld? Dan moeten we ook controleren of het familielid zelfstandig mag tekenen of dat dit samen met een partner moet. Kortom, het is veel meer werk en niet zo eenvoudig.

Hypotheek bij een niet meer bestaande BV

In uitzonderlijke gevallen bestaat de BV niet meer. Regelmatig komt het voor dat de BV inmiddels is opgeheven. Omdat de hypotheek al was afgelost heeft niemand op dat moment bedacht dat de hypotheek nog moest worden geroyeerd. Nu is er niemand meer die een besluit kan nemen namens de BV. Welke stappen moet je nu nemen?

  1. De BV moet opnieuw tot leven gewekt. Dat doe je bij de rechtbank
  2. Daarna geeft de BV toestemming voor het royement

De BV wordt heropend om de vereffening dan alsnog te laten plaatsvinden Artikel 23c Burgerlijk Wetboek Boek 2

Bij het opheffen van de BV is in ieder geval een slot balans opgesteld. Daaruit zou moeten blijken dat ofwel de hypotheek was afgelost, of de hypotheek staat niet (meer) op de balans. In beide gevallen kun je constateren dat de BV is afgelost. Namens de BV kan de vereffenaar toestemming geven voor het royement.

Beschik je over een slotbalans dan kun je ook naar de rechtbank gaan om een verklaring van waardeloosheid aan te vragen. Daarbij toon je voor de rechter aan dat de schuld is afgelost. Het nadeel van deze weg is dat je veroordeeld wordt in de kosten van de procedure en die kunnen fors oplopen.

Hypotheekbank of andere partij failliet

Soms gaat een bank of andere partij failliet. Helaas, dan is niet de hypotheek vervallen. De curator zal de hypotheken verkopen aan een andere partij. Immers die leningen vertegenwoordigen een waarde. Je krijgt bericht van de curator en van de partij die de leningen overneemt. Dat geldt voor een bank, verzekeringsmaatschappij of zelfs jouw eigen BV.