Beslag op de woning. Kan de hypotheek worden geroyeerd? - royement.nl
Beslag op de woning. Kan de hypotheek worden geroyeerd?

Beslag op de woning. Kan de hypotheek worden geroyeerd?

Kan ik de hypotheek royeren als er ook een beslag op de woning rust?

Ja, je kunt de hypotheek royeren als deze volledig is afgelost en de hypotheeknemer akkoord is met het royement. Een eventueel beslag heeft hier geen invloed op.

Wat is beslag?

Beslag kan worden gelegd als er schulden zijn. Een schuldeiser kan beslag leggen op onroerend goed, zoals een woning. Het leggen van beslag moet via de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de rechter het verzoek tot beslaglegging toewijst, gaat de deurwaarder naar de eigenaar van het onroerend goed om het beslag te leggen. Daarnaast wordt het beslag ingeschreven in het Kadaster.

beslag

Net als bij een hypotheek verdwijnt het beslag niet vanzelf uit het Kadaster. Het beslag staat vermeld bij de hypotheekinformatie.

Het leggen van beslag is geregeld in de wet, vanaf artikel 502 en vanaf artikel 725 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Kan ik de hypotheek royeren?

Als er een beslag rust op de woning kun je wel de hypotheek doorhalen. Hier gelden nog steeds dezelfde voorwaarden voor als wanneer er geen beslag is. De hypotheek moet volledig zijn afgelost en de hypotheeknemer moet akkoord zijn met het royement. Het beslag heeft hier geen invloed op.

Verkoop woning, vrij van hypotheken én beslagen

Het beslag is wel van invloed als je de woning wilt verkopen. Bij de verkoop moet de woning namelijk altijd vrij zijn van hypotheken én beslagen.

Bij de verkoop controleert de notaris dit meerdere keren in de registers. Voor het passeren van de leveringsakte controleert de notaris of er geen hypotheken en beslagen rusten op de woning. Ook nadat de akte is gepasseerd controleert de notaris dit nogmaals. Dit is de na-recherche.

Als er een beslag staat ingeschreven op de woning, kan de woning niet worden geleverd aan de koper.

Het beslag opheffen

Hoe kom je dan van het beslag af? Als de schuld is voldaan kan de beslaglegger de deurwaarder opdracht geven om het beslag op te heffen. Het Kadaster kan het beslag doorhalen indien zij een ingeschreven schriftelijke verklaring van de deurwaarder ontvangt.

Als er onterecht beslag is gelegd kun je ook de rechter vragen om het beslag op te heffen.

Een notaris kan het beslag ook doorhalen op grond van artikel 3:28 van het Burgerlijk Wetboek.