Hypotheek in 2 delen, hoe werkt een royement dan? - royement.nl
Hypotheek in 2 delen, hoe werkt een royement dan?

Hypotheek in 2 delen, hoe werkt een royement dan?

Summary:

Je kunt alleen het gedeelte royeren dat volledig is afgelost. Als één deel is afgelost kan je dit deel al royeren. Het andere deel blijft dan staan. Zijn er verschillende delen afgelost? Dan halen wij op verzoek het afgeloste gedeelte door. In het Kadaster staat of het om één of meerdere inschrijvingen gaat. Het Kadaster is hierin leidend.

Ik heb een hypotheek die uit delen bestaat. Hoe kan ik deze royeren?

Je kunt alleen het gedeelte royeren dat volledig is afgelost. Als één deel is afgelost kan je dit deel al royeren. Het andere deel blijft dan staan. Zijn er verschillende delen afgelost? Dan halen wij op verzoek het afgeloste gedeelte door. In het Kadaster staat of het om één of meerdere inschrijvingen gaat. Het Kadaster is hierin leidend.

Hypotheek bestaat uit verschillende delen

Een hypotheek kan uit meerdere delen bestaan. Bijvoorbeeld als je een duurder huis hebt gekocht en een tweede hypotheek hebt genomen. Bij gewijzigde aftrekbaarheid van de hypotheekrente kan je ook verschillende leningdelen hebben. Ook bestaat een hypotheek soms uit een aflossingsvrij gedeelte en een gedeelte waarop wel wordt afgelost.

Wij komen hypotheken tegen die bestaan uit vier of nog meer delen. Deze kun je los van elkaar doorhalen of allemaal tegelijk.

Verschillende onderdelen royeren

Als je alle delen hebt afgelost kunnen deze allemaal worden doorgehaald. Deze kunnen bij dezelfde geldverstrekker lopen, maar dat hoeft niet. Je moet ze juridisch gezien als afzonderlijke hypotheken zien. Ook als ze op dezelfde woning rusten. In het kadaster staat of het één inschrijving is of twee of meer losse inschrijvingen. Dit is van belang voor het doorhalen.

Het kan ook zijn dat je één deel hebt afgelost, en het andere deel niet. Bijvoorbeeld bij een starterslening of startershypotheek. Deze staat altijd los van de gewone hypotheek. Voor een starterslening gelden ook andere voorwaarden, zoals het tussentijds boetevrij aflossen.

delen

Wij zoeken het voor je uit

Als je ons opdracht geeft om de hypotheek door te halen, controleren wij wat in het Kadaster staat. Blijken er verschillende inschrijvingen te zijn, dan ontvang je van ons een verzoek voor een aanvullende instructie. Het kan ook zijn dat de verschillende delen op één inschrijving staan. Dit zoeken wij voor jou uit. Het Kadaster is leidend, daar hebben wij niets over te zeggen.

Is de situatie nu dat jij een hypotheek in delen hebt, maar dat die in één inschrijving staat dan kunnen wij niet royeren. Het is juridisch in theorie wel mogelijk om binnen één inschrijving een deel doorhaling aan te vragen. Juridisch heeft dit weinig nut. Wij kunnen echter een dergelijke deel doorhaling niet verzorgen. Komen wij die inschrijving tegen, dan nemen wij contact met je op en zullen wij de opdracht kosteloos annuleren. In de praktijk komt dit zeer sporadisch voor. In dit geval hebben wij wel kosten moeten maken, wij brengen annuleringskosten in rekening.

Startershypotheek

Een startershypotheek is een lening voor personen die voor het eerst een woning willen kopen. De hypotheek is voor starters om hen te helpen bij de aankoop van hun eerste woning. Het zorgt voor extra financiële ruimte. Ander voordeel is dat je de startershypotheek boetevrij kan aflossen.

De SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) is een stichting die samen met gemeenten bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties helpt bij de financiering. Bij de SVn kan je onder andere een startershypotheek aanvragen.

Alles afgelost en toch een deel niet doorhalen?

Het kan zijn dat één van de hypotheken gevestigd is onder het gunstiger oude fiscale regime van de hypotheekrenteaftrek. Misschien wil je hier nog gebruik van maken. Dan moet je dat deel nog niet doorhalen. Dit gedeelte blijft dan staan in het Kadaster.

Je moet elk deel dus afzonderlijk zien en ook de voorwaarden. Het gaat ook om twee afzonderlijke opdrachten. Je moet de bank voor beide gedeelte toestemming vragen. Deze worden afzonderlijk uit het Kadaster uitgeschreven.

Lees ook: Afgeloste hypotheek uit het kadaster. Waarom regelt de bank dit niet?

Korting!

Je geeft ons opdracht voor het doorhalen van één hypotheek. Wij zoeken uit of er mogelijk nog andere inschrijvingen zijn. Als dat het geval is informeren wij jou. Je hoeft dus niet zelf op te geven dat er meerdere hypotheken zijn. Je kan volgende delen van de inschrijving met korting door ons laten doorhalen.